Certyfikaty

  • Posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i szkolenia z zakresu wykonywanych usług.
    Posiadamy aktualne zezwolenie GUM na prowadzenie działalności z zakresu sprawdzania, naprawy i montażu tachografów.